جراحی زیبایی پلک ها

45

پف آلودگی پلک ها که می تواند دراثر شلی پوست وعضله باشد ومی تواند علاوه بر آن در اثر بیرون زدگی چربی چشم باشد .یکی از مشکلات زیبایی صورت است که معمولا از حدود سی سالگی به بعد واضح می شود.

روش اصلاح در پلک تحتانی وفوقانی متفاوت است.درپلک فوقانی قسمت اضافی و شل پوست و عضله وگاهی هم چربی بیرون زده چشم خارج شده وپف آلودگی پلک اصلاح می شود.

در پلک تحتانی اگر چربی بیرون زده چشم داشته باشیم دیگر مثل روش قدیم نباید این چربی اضافی خارج شود چون باعث گودافتادگی وبدشکلی چشم می شودلذا روش جدید اصلاح این است که چربی بیرون زده را در محل جدیدی ازپایین چشم که فرورفتگی پوستی داریم قرار می دهیم لذا هم برجستگی نامطلوب پلک اصلاح می شود وهم تورفتگی پوست زیر آن اصلاح می شود.

نکته مهم قابل توجه این است که هر پف آلودگی پلکی نباید جراحی شود ودر درجه اول باید شرایط ابرو را هم درنظر گرفت .اگرهمزمان افتادگی ابرو داشته باشیم اگرافتادگی ابرو اصلاح نشود وفقط پلک را جراحی کنیم کمک قابل توجهی به بیمار نشده ودر این موارد ابتدا باید با جراحی لیفت ابرو کنیم وسپس مقدار باقیمانده پف پلک اصلاح شود.

 


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است